Granowski Franciszek Juliusz

Franciszek J. Granowski. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).

Franciszek Juliusz Granowski, urodził się w 1861 r. Warszaw­ski wydawca encyklopedii, prasy i książek. Założyciel Biblioteki Dzieł Wyborowych, wydawca Wielkiej Encyklopedii Powszechnej Ilustrowanej, Gońca, Wędrowca, współwłaściciel zakładów drukarsko- elektrotypicznych. Wyjechał 14.02.1896 r. z Warszawy do Berlina, Monachium i Paryża celem studiów nad ulepsze­niami w zakresie sztuki repro­dukcyjnej. Po pierwszym w Królestwie Polskim strajku redaktorów i pracowników drukarni Gońca, który wybuchł gdy administracja gazety wezwała carską policję, sprzedał Gońca de­cydując się na życie rentiera, czerpiącego środki fi­nansowe z warszawskiej kamienicy i podwarszaw­skiego folwarku Ludwikowo.

Praca nadszarpnęła jego system nerwowy. Rodzina oddala go pod opiekę za­granicznych psychiatrów. Z początkiem XX wieku osiedlił się w Pegli pod Genuą i zorganizował tam własne laboratorium aerodynamiczne i pracownię lotniczą. W latach 1909- 1911 współpracował z Ku­rierem Warszawskim zamieszczając na jego łamach szereg korespondencji o wydarzeniach lotniczych na terenie Europy, zwłaszcza Włoch.

Uzyskał we Francji kilka patentów wynalazczych, w tym na samolot o automatycznej stateczności poprzecznej. Patent nr 461.965, zgłoszony 28.08.1913 r., wydano mu 11.11.1913 r.

Zmarł 4.04.1918 r.

Konstrukcje:
Granowski samolot, 1913, projekt samolotu pionierskiego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus