Graff sterowiec, 1882

Projekt sterowca pionierskiego. Polska / Niemcy.
Sterowiec ciśnieniowy z urządzeniem sterowym stanowiącym przedmiot patentu Otto Graffa. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).
Otto Graff (wg [2]- Otto Graf), na podstawie zgłoszenia z 15.10.1881 r. wydano mu 19.05.1882 r. w Niemczech patent nr 18.228 na urządzenie sterowe statku powietrznego.

Przedmiotem ochrony praw wynalazczych stały się rozwią­zania sterowca, a właściwie urządzenie sterowe statku po­wietrznego złożonego z cylindrycznego zbiornika gazu nośnego, pod którym przebiega cylinder sterowy (pod­wieszony elastycznie) zbudowany z lekkiego materiału (np. konstrukcja rurowa z bambusa lub drutu, obciągnięta płót­nem) wewnątrz którego pomieszczono śmigło pchające. Pod cylindrem podwieszono gondolę. Śmigło napędzane jest siłą mięśni załogi lub odpowiednim silnikiem elek­trycznym, gazowym lub parowym umieszczonym w gon­doli - za pośrednictwem odpowiedniej transmisji i prze­kładni. Drogą zmian położenia cylindra (tzw. sterującego) w płaszczyźnie pionowej lub poziomej zyskuje się efekt zmiany kierunku ciągu śmigła i możliwość dowolnego kie­rowania lotem statku powietrznego .

Możliwość kierowania lotem drogą zmiany kie­runku ciągu śmigła interesowała konstruktorów od początku XIX wieku. Podejmował tę myśl m.in. Kaje­tan Joachim Łączyński w 1833 r. także w odniesieniu do możliwości sterowania lotem przy pomocy odrzu­tu sprężonego powietrza w odpowiednim kierunku. Myśl ta widoczna jest w wielu propozycjach. Podej­muje ją także Otto Graff, mimo, że środki jakimi dysponowano uniemożliwiały osiągnięcie efektów jakich się spodziewano.

Galeria

  • Sterowiec z odchylanymi w różnych płaszczyznach częściami korpusu (rzut z boku i z góry). (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus