Graborsz aparat latają­cy, 1913

Prawdopodobnie projekt samolotu pionierskiego. Polska / Niemcy.
W dniu 5.03.1913 r. Jan Graborsz uzyskał w Niemczech ochro­nę Wzoru użytkowego (nr 546.814) na aparat latają­cy.

Brak danych pozwala jedynie przypuszczać, że rozwiązanie stanowiło modyfikację jednego z typów popularnych wówczas samolotów. Nie jest wykluczo­ne, że właściciel wzoru użytkowego zamierzał podjąć jego realizację.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus