Godek udoskonalenie aeroplanów, 1906

Projekt samolotu pionierskiego. Polska / Francja.
Układ dwupłata wg patentu Bolesława Andrzeja Godka z elewonami w przestrzeniach międzypłatowych. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).
Bolesław Andrzej Godek, na podstawie zgłoszenia z 6.01.1906 r., otrzymał w dniu 31.03.1906 r. we Francji patent nr 362.201 na udoskonalenie aeroplanów.

Przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej było rozwiązanie po­wierzchni sterowych dla samolotu dwupłatowego w postaci dwu powierzchni sterowych (elewonów- sterolotek) umieszczonych pomiędzy płatami no­śnymi, z obu stron kadłuba i symetrycznie względem jego osi podłużnej, w linii środka ciężkości samolotu. Powierzchnie te wychy­lane są względem osi ich zawieszenia (na krawędzi natarcia) za pośrednictwem systemu popychaczy lub cięgien. Mogą być wychylane różnicowo, bądź niezależnie jedna od dru­giej, co umożliwia im spełnianie funkcji usterzenia po­przecznego i kierunku lotu. Funkcje usterzenia wysokości pełni klasyczny, płytowy ster ogonowy .

Proponowane rozwiązanie mieściło się w tym nurcie poszukiwań optymalnego rozwiązania usterzenia, które zmierzały ku zaopatrzeniu samolotu w autonomicznie działające powierzchnie sterowe. Układ elewonów uległ koncepcji lotki lecz ten kieru­nek myślenia doprowadził też do jej wykształcenia. Koncepcja Godka bliska jest rozwiązaniom sterolotki proponowanym m.in. przez Stefana Kozłowskiego czy Bolesława Bronisławskiego w 1911 r.

Podobnej problematyce poświęcone było jego ko­lejne rozwiązanie techniczne, patentowane w Belgii wspólnie z Francuzem- Emilem Faudet. Na podsta­wie zgłoszenia z 24 stycznia 1910 r. wydano im patent nr 222.579 na udoskonalony samolot (Godek- Faudet Aéroplane perfectionne).

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus