Godek Bolesław Andrzej

Bolesław Andrzej Godek, Polak zamieszkały we Francji, inżynier, autor wielu patentów wynalazczych, także z innych aniżeli lotnictwo dziedzin. W 1907 r. patentował oponę kół pojazdów mechanicznych, w 1921 r. i w latach następnych nakrętki na śruby z zawleczkami, w 1921 r. wycieraczkę szyb samochodowych, zawory silni­ka spalinowego, był posiadaczem wielu patentów na różnego typu klipsy i za­wleczki do pasków i szelek, spinek do mankietów i agrafki, w 1940 r. opaten­tował aparat do pneumatycznego masażu ciała i twarzy, w latach 1930- tych kil­ka rozwiązań pióra wiecznego.

W 1917 r. znajdujemy go w gronie założycieli i członków Stowa­rzyszenia Techników Polaków (STP) we Francji powstałego z inicjatywy Józefa Lipkowskiego (1917 r.), w 1923 r. Godek piastował funkcję prezesa STP, od 1924 r. był zastępca członka komisji rewizyjnej. Był autorem kilku patentów lotniczych.

Pierwszy uzyskał na zabawkę lotniczą. Na podsta­wie zgłoszenia z 6.04.1905 r. wydano mu we Francji 20.06.1905 r. patent nr 353.067. Ochroną objęto lata­wiec w kształcie ptaka, zbudowany z drewna i płótna, dodatkowo dekorowany rysunkiem odtwarzającym kształty ptaka (głowę, tułów, ogon, upierzenie). Lata­ wiec ten mógł być łatwo składany do transportu dro­gą odpowiedniego skręcenia i równoległego złożenia listewek konstrukcji.

Na podstawie zgłoszenia z 6.01.1906 r. wydano mu 31.03.1906 r. we Francji kolejny patent nr 362.201 na udoskonalenie aeroplanów. Przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej było rozwiązanie po­wierzchni sterowych dla samolotu dwupłatowego.

Podobnej problematyce poświęcone było jego ko­lejne rozwiązanie techniczne, patentowane w Belgii wspólnie z Francuzem- Emilem Faudet. Na podsta­wie zgłoszenia z 24 stycznia 1910 r. wydano im patent nr 222.579 na udoskonalony samolot (Aéroplane perfectionne). Przedmiotem ochrony stał się system sterowania samolotu w płaszczyźnie poprzecznej, rozwiązanie konstrukcji sterownicy o dwu osiach swobody oraz sposób amortyzacji podwozia kołowego.

Kolejny patent lotniczy Godek uzyskał we współ­pracy z Isaakiem Benjamin, także we Francji. 7.09.1914 zgłosili do opatentowania aparat unoszący do transportu powietrznego pojazdy takie jak gondo­le, kabiny i inne. Patent nr 482.336, wydano im 18.12.1916 r. Tym razem rzecz dotyczyła aparatu umożliwiają­cego wznoszenie w powietrze gondol, kabin, wagonów, wind i innych.

Konstrukcje:
Godek udoskonalenie aeroplanów, 1906, projekt samolotu pionierskiego.
Godek- Faudet Aéroplane perfectionne, 1910, projekt samolotu pionierskiego.
Godek- Benjamin aparat unoszący do transportu powietrznego pojazdów, 1914- 1916, aparat unoszący do transportu powietrz­nego pojazdów takich jak gondole, ka­biny i inne.

Galeria

  • Konstrukcja latawca  Bolesława Andrzeja Godka (1- widok latawca z dołu; 2- konstrukcja szkieletu; 3- szkielet złożony; 4- pokrowiec dla transportu). (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus