Geleszczuk helikoplan, 1909

Wiropłat pionierski. Polska / Rosja.
W 1909 r. czasopi­smo Wsiemirnoje techniczeskoje obozrenije w nr 11 podało, że na Międzynarodowej Wystawie Lotni­czej (ILA) we Frankfurcie n/Menem przeprowadzono pierwszy publiczny wzlot rosyjskiego wynalazcy Gawriła Effimowicza Geleszczuka. Sukces przeszedł oczekiwania.

W 1906 r. Geleszczuk zaintereso­wał się lotnictwem i dla swych projektów zyskał po­moc swego pracodawcy. Hrabia K., jak wielu przed­stawicieli polskiej arystokracji posiadał majątki nie tylko w Rosji, ale i w Niemczech, w Wielkopolsce. Geleszczuk rozpoczął realizację swego wiropłata pod Grodnem, a w 1908 r. przeniósł się do majątku hrabie­go pod Poznań i tam ukończył budowę swego apara­tu.

Według relacji rosyjskiego czasopisma lotniczego w jakiejś części przypominał on samolot Wright "Flyer". Miał jedynie odmienną formę płatów i inny system śmigieł, usytuowanych na wałach pionowych, hory­zontalnie. Siłę ciągu zyskiwał- jak pisano- dzięki pracy jednego śmigła (wirnika). Stąd aparat Geleszczuka można interpretować jako helikoplan z poprzecznie położonymi wirnikami nośnymi.

Rela­cje o budowie statku powietrznego Geleszczuka są wyraźnie przesadzone. Mało prawdopodobne jest by aparat ten rzeczywiście powstał, a jego własności lotne- nawet jeśli go zbudowano- musiały być nie­wystarczające dla podjęcia próby lotu.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus