Erhandt ornitopter, 1910

Ornitopter- skrzydłowiec pionierski. Polska / Rosja.

Konstanty K. Erhandt w 1910 r. pracował nad modyfikacją samolotu Blériot-XI "La Manche" w kierunku ornitoptera.

Zamierzał tą drogą zwiększyć sterowność aparatu i uniezależnić go od warunków meteorolo­gicznych, tak by mógł dokonywać lotu nawet przy silnym wietrze. Nieruchome płaszczyzny nośne Blériot-XI próbował zastąpić ruchomymi skrzydłami, wprawianymi w ruch przy pomocy specjalnego mechanizmu. Konstruktor usunął równocześnie ster wysokości, znajdujący się w tyle Blériot'a, jego funk­cje miały przejąć przypuszczalnie- zmieniające swe kąty nastawienia- ruchome płaty.

Prace posuwały się jednak powoli, a to z braku środków finansowych, którymi Erhandt nie dysponował. Z tego też powodu zostały zapewne przerwane.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus