Dzbański aparat latający, 1892

Projekt sterowca pionierskiego lub aerodyny. Polska / Rosja.
W dniu 18.08.1892 r. Główny Zarząd Inżynierii skierował do Komitetu Elektrotechniczne­go rozkaz dokonania oceny projektu aparatu latające­go, którego opis z 9 rysunkami Kornel Dzbański skierował na ręce ministra wojny Rosji.

Nie udało się odnaleźć listów Dzbańskiego do mi­nistra wojny (były dwa), opisu, rysunków. Z pisma GIU do Komitetu Elektrotechnicznego moż­na sądzić, że pracował nad rozwiązaniami sterowca, chociaż jego zawód mógłby uzasadniać też przypusz­czenia, że jego projekt równie dobrze dotyczyć mógł aerodyny bądź tylko urządzenia nośno- napędowego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.

blog comments powered by Disqus