Czarniakowski śmigło pneumatyczne- statodyna, 1898- 1899

Projekt statodyny, łączącej cechy aerostatu i śmigłowca w układzie rotodyny. Polska / Francja.
Konstrukcja i układ śmigła pneumatycznego (1 - widok ogólny i konfiguracje uzwojeń śruby; 2- schemat układu statku powietrznego opar¬tego na śmigłach pneumatycznych. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).
W dniu 22.10.1898 Adam Łada Czarniakowski zgłosił we Francji do opatentowania śmigło pneumatyczne. Patent nr 282.353 wydano mu 19.01.1899 r., później patent opatrzył dodatkiem, zgłoszonym 13.12.1898 r., wydanym 20.03.1899 r

Śmigło o typowym uzwojeniu śrubowym (wielołopatowe), wykona­ne z elastycznego materiału, które stanowi równocześnie powłokę gazową. Każdy ze zwojów śruby stanowi autonomiczną komorę ga­zową, by w razie przebicia jednej- ograniczyć straty gazu. Istnieje możliwość połączenia zespołu kilku takich śmigieł, dysponujących wspólnym silnikiem napędowym, z których jedne o osiach piono­wych pracowałyby jako wirniki nośne, inne- o osiach poziomych- jako śmigła ciągnące. Odpowiednie urządzenia mogłyby umożliwiać niezależną lub zespoloną pracę śmigieł, sterować prędkością obro­tową etc.

W patencie dodatkowym podano alternatywne rozwiązanie kon­strukcji śmigła. Oparto je o sztywny wał, wykonany np. z bambusa lub lekkiego metalu. Spiralnie otaczano go nadmuchanym walcem formującym uzwojenie śruby, wykonanym z impregnowanej tkaniny, a zamocowanym na krańcach wału.

Wiadomo, że projekt tego śmigła, a właściwie statodyny, łączącej cechy aerostatu i śmigłowca w układzie rotodyny, prezentował na posiedzeniu Société Française de Navigation Aérienne w Paryżu w dniu 1.12.1S98 r. prowadzonego pod przewodnictwem V-ce Prezydenta Towarzystwa de Fonvielle. Ocenę tej propozycji przed­stawić miał Towarzystwu jego członek- Maurice Mallet . Nie mo­gła być ona pozytywną.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus