Csadek Aleksander

Aleksander Csadek, członek ZASPL we Lwowie, inżynier.

Opracował projekt na konkurs modelu szy­bowca ogłoszony w 1912 r. przez ZASPL.

Konstrukcje:
Csadek szybowiec, 1912, projekt szybowca pionierskiego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus