Palmowski Stanisław

Stanisław Palmowski, inżynier, Polak zamieszkały w Nowym Jorku (stan Nowy Jork) w Stanach Zjedno­czonych Ameryki Północnej, obywatel Cesarstwa Rosyjskiego. W 1910 r. zgłosił w Wielkiej Brytanii do opatentowania kilka rozwiązań konstrukcji automatu do produkcji papierosów. 31.12.1910 r. wydano mu w Wielkiej Brytanii patent nr 2656, a 2.05.1911 r. uzyskał na nie patenty nr. 2657 i 2658.

Wraz z Wincentym Chwalkowskim uzyskał w USA patent nr 1.069.346 na aparat latający (Aeronautical Apparatus), zgłoszony 14.06.1911 r., wydany 5.08.1913 r. Prezentowali układ, konstrukcję i sterowanie pła­tem nośnym samolotu jednopłatowego drogą zmian kątów natarcia przez obrót płata.

Konstrukcje:
Chwalkowski- Palmowski Aeronautical Apparatus, 1911- 1913, projekt samolotu pionierskiego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus