Boratyni skrzydła, lata 1630- te

Płaty stałe mocowane do ramion. Polska / Włochy.
W latach 1630- tych Tytus Liwiusz Boratyni, wzo­rem wenecjanina C.F. Sagredo, badając proporcje ciężaru ptaków dużych do powierzchni ich skrzydeł, budował płaty stałe, które mocował do ramion. Prze­bywając w tym czasie w Egipcie, narażając życie ska­kał z nimi z wyniosłych wydm pustynnych.

Po nieudanych próbach doszedł w 1637 r. do wniosku, że nie tędy wiedzie droga rozwiązania problemu lotu mechanicznego człowieka. Rozważając alternatywy szybowca- balon i śmigłowiec uwagę skoncentrował na układzie ornitoptera. W 1647 r. przedstawił koncepcję dwumiejscowego ornitoptera o kształcie smoka (patrz Boratyni ”Latający smok”).

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus