Bielski sterowiec, 1892

Projekt sterowca wojskowego. Polska / Rosja.

Ignacy Syriusz Bielski w dniu 29.09.1892 r. skierował pod adresem Głównego Zarządu Inżynierii Ministerstwa Wojny Rosji prośbę o udzielenie pomocy w realizacji projektu kierowane­go statku powietrznego- sterowca.

13.10.1892 r. jego propozycję oceniał Komitet Elektrotechniczny Głów­nego Zarządu Inżynierii Ministerstwa Wojny. Uznał, że projekt sterowca, który mógłby według słów auto­ra, znaleźć zastosowanie militarne zawiera wiele błę­dów, a jego udźwig użyteczny byłby niższym od siły wyporu aerostatu, czasochłonnym byłoby również przygotowanie go do lotu, co w przypadku statku powietrznego używanego w armii nie powinno trwać dłużej niż 3 godziny. Stąd władze wojskowe odmówi­ły pomocy w realizacji projektu.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus