Bennek ornitopter, 1913

Projekt ornitoptera pionierskiego. Polska.

W dniu 27.11.1913 r. Jakub Bennek uzy­skał w niemieckim Urzędzie Patentowym ochronę Wzoru Użytkowego nr 583.728 statku powietrznego z ruchomymi skrzydami.

Patent odnosił się do aparatu latającego typu ornitoptera, wyposażonego w płat ruchomy. Rozwiązanie to miało być znamienne tym, że skrzydła wprawiane były w ruch okresowo- zmienny, z przodu w tył do dołu. W tym układzie płaty ornitoptera mogły pełnić zadania powierzchni nośnej i napędowej zarazem.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus