Bennek Jakub

Jakub Bennek, Ślązak, zamieszkały w Zawodziu, o któ­rym brak bliższych danych.

27.11.1913 r. uzy­skał w niemieckim Urzędzie Patentowym ochronę Wzoru Użytkowego nr 583.728 statku powietrznego typu ornitoptera- skrzydłowca.

Konstrukcje:
Bennek ornitopter, 1913, projekt ornitoptera pionierskiego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.

blog comments powered by Disqus