Baranowski projekt samolotu, 1913

Projekt samolotu pionierskiego. Polska.

Mieczysław Baranowski 25.08.1913 r. uzyskał w niemieckim Urzędzie Pa­tentowym ochronę Wzoru Użytkowego (nr 570.175) samolotu.

Brak bliższych informacji.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus