Baranowski samolot, 1909

Samolot pionierski. Polska /Rosja.
Jerzy (Gawrił) Baranowski, 1910 r., budowa i zasada działania stabilizatora równowagi poprzecznej samolotu. (Źródło: Januszewski S. ”Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917”).
W 1909 r. prasa lotnicza Rosji, a za nią również Europy informowała o zainte­resowaniu władz wojskowych Rosji projektem samo­lotu dwupłatowego ze śmigłem pchającym Jerzego (Gawrila) Bara­nowskiego, który miano jakoby budować w 5 egzem­plarzach na zamówienie Ministerstwa Wojny. Pod­kreślano również, że w trakcie lotu próbnego samolot systemu Baranowskiego miał wykazać swą podsta­wową zaletę- krótki rozbieg przy starcie.

Te infor­macje prasowe nie znajdują potwierdzenia, wydaje się, że Baranowski opracował projekt co najwyżej stabilizatora równowagi poprzecznej samolotu, który 29.10.1910 r. zgłosił do opatentowania. Pa­tent wynalazczy nr 23 808 wydano mu w Rosji 29.04.1913 r. Jest mało prawdopodobne by zdołał go wdrożyć.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
[3] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus