Korn

Korn, mieszczanin Warszawy, w 1784 r. wraz z Janem Gidelskim i Bachem przeprowadził w Warszawie kilka eksperymentów z balonami.

Konstrukcje:
Gidelski- Bach- Korn balony, 1784, balon pionierski.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus