SZD-46 "Lolek", 1979

Projekt motoszybowca. Polska.
Projekt motoszybowca SZD-46 ”Lolek”. (Źródło: Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 12/1999).

Równocześnie z pracami prowadzonymi przez mgr. inż. Tadeusza Łabucia nad projektem motoszybowca SZD-46 "Ogar 2", studia nad motoszybowcem z silnikiem ciągnącym prowadził mgr inż. Bogumił Szuba.

Rozpoczął je w 1979 r., zaś napęd motoszybowca, nad którym prace zakodowa­no pod nazwą analiza "X", miał również stano­wić silnik PZL-Franklin 2A-120 o mo­cy 44 kW (60 KM). Zainteresowa­nie motoszybowcem w takim układzie zgła­szała firma Melex z USA.

Także i w tym przypadku do budowy płatowca miano wykorzystać zespoły szybow­ców będących wówczas w produkcji seryjnej- głównie SZD-50 "Puchacz" (początkowo wersji SZD- 50-2, a później SZD-50-3). Podobnie też przewidziano szereg odmian, różniących się głównie układem podwozia. Rozważano za­tem układ jednotorowy z chowanym kołem przednim i głównym (koło główne przejęto SZD-42-2 "Jantar 2B")- wersja ta miała być wyposażona dodatkowo w kółka wsporniko­we na końcach skrzydeł, w owiewkach- oraz układ 3- kołowy.

Właśnie wersja 3- kołowa, nazwana SZD-46 "Lolek", była opracowywana wnikliwiej- wykonano rysunek modelowy w skali 1:10 a nawet pro­jekt malowani). Model miał być prezentowany na zlocie i wy­stawie w Oshkosh. Także i w tym przypadku do opracowania konstrukcyjnego nie doszło, gdyż silnik, któ­ry był podstawą koncepcji, nadal znajdował się poza praktycznym zasięgiem. W 1980 r. opracowany został kolejny projekt motoszybowca SZD-46 "Bolek-Lolek".

Dane techniczne SZD-46 "Lolek", projektowane:
Rozpiętość- 17,1 m, długość- 8,23 m, wysokość- ok. 2,85 m.

Galeria

  • SZD-46 ”Lolek”, rysunek w rzutach. (Źródło: Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 12/1999).

Źródło:

[1] Kubalańca J. "Nie zrealizowane konstrukcje SZD (6)". Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 11/1999.
blog comments powered by Disqus