SZD-58, ok. 1990

Projekt szybowca wyczynowego klasy otwartej. Polska.

Kiedy w PDPS PZL-Bielsko przystąpiono do budowy makiet skrzydeł szybowca SZD-56 "Diana" o rozpiętości 15 m przyjęto założenie, że celowe może być posiadanie foremników umożliwiających również wykonanie skrzydeł o większej rozpiętości. Przy okazji zrealizowa­no więc oprzyrządowanie umożliwiające budo­wę skrzydeł o rozpiętości do 19 m. Dysponując takimi możliwościami, zarezerwowano ozna­czenie SZD-58 dla szybowca długiego, gdyby wzbudził on zainteresowanie potencjalnych użytkowników.

Wersja o większej rozpiętości nie doczekała się jednak realizacji- nie ograniczono bowiem rozpiętości szybowców klasy otwartej, nie wpro­wadzono też oficjalnie klasy 18- metrowej, a roz­ważano obydwie te możliwości. Oznaczenie SZD-58 nie zostało zatem wykorzystane, choć użyto następnego- SZD-59 "Acro".

Źródło:

[1] Kubalańca J. "Nie zrealizowane konstrukcje SZD (10)". Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 3/2000.

blog comments powered by Disqus