Advanced Aeromarine "Buccaneer", 1984

Ultralekka amfibia sportowa. USA.
Ultralekka amfibia sportowa Advanced Aeromarine ”Buccaneer II”. (Źródło: "Wikimedia Commons").

Amfibia Advanced Aeromarine "Buccaneer" to popu­larny na świecie prosty samolot ultralekki, pro­dukowany głównie w zestawach do samo­dzielnego montażu.

Konstrukcja kadłuba przypomina łódkę, w której zabudowano dwu­osobową kabinę z miejscami obok siebie. Grzbiet kadłuba jest pokryty dakronem. Oszklenie kabiny wykonane jest z płaskich arkuszy elementów gdzie jej bocz­ne powierzchnie są otwierane i służą jako drzwi.

Dalszy rozwojem konstrukcji była amfibia sportowa Aero Adventure "Aventura II".

W Polsce.

Na początku lat 1990- tych Zbigniew Osina opracował założenia projektu taniej łodzi latającej. Początkowo zlecił on skonstruowanie samolotu wg opracowanych przez siebie założeń inżynierom z PZL Bielsko. W 1996 r. właściciel przeka­zał całość prac firmie Air-Way z Łodzi, prowadzonej przez Kazimierza Olszewskiego. Początkowo planowano zbudowa­nie samolotu będącego prawie do­kładną kopią amerykańskiej amfibii Advanced Aeromarine "Buccaneer II". W tym celu sprowadzono do kraju i oblatano jeden egzemplarz. Jednak w trakcie prac nad projektem zaczęto co­raz bardziej odbiegać od wcze­śniejszych założeń, powstała konstrukcja różniąca się znacznie od pierwowzoru, która otrzymała nazwę KO-10 "Sea Witch".

Na bazie konstrukcji "Buccaneer II" (lub Aero Adventure "Aventura II") wzorowana była amfibia KO-12 "Meduza".

Galeria

  • Amfibia  Advanced Aeromarine ”Buccaneer II”, która posłużyła jako pierwowzór amfibii KO-10 ”Sea Witch”. (Źródło: Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 9/2000).

Źródło:

[1] Tracz Katarzyna "Pierwsza polska łódź latająca!". Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 11/2001.
[2] Peczka R. "Co nowego u Olszewskiego?". Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 9/2000.

blog comments powered by Disqus