Advanced Aeromarine "Buccaneer", 1984

Ultralekka amfibia sportowa. USA.
Ultralekka amfibia sportowa Advanced Aeromarine ”Buccaneer II”. (Źródło: "Wikimedia Commons").

Dalszy rozwojem konstrukcji była amfibia sportowa Aero Adventure "Aventura II".

W Polsce.

Na początku lat 1990- tych Zbigniew Osina opracował założenia projektu taniej łodzi latającej. Początkowo zlecił on skonstruowanie samolotu wg opracowanych przez siebie założeń inżynierom z PZL Bielsko. W 1996 r. właściciel przeka­zał całość prac firmie Air-Way z Łodzi, prowadzonej przez Kazimierza Olszewskiego. Początkowo planowano zbudowa­nie samolotu będącego prawie do­kładną kopią amerykańskiej amfibii Advanced Aeromarine "Buccaneer II". W tym celu sprowadzono do kraju i oblatano jeden egzemplarz. Jednak w trakcie prac nad projektem zaczęto co­raz bardziej odbiegać od wcze­śniejszych założeń, powstała konstrukcja różniąca się znacznie od pierwowzoru, która otrzymała nazwę KO-10 "Sea Witch".

Na bazie konstrukcji "Buccaneer II" (lub Aero Adventure "Aventura II") wzorowana była amfibia KO-12 "Meduza".

Źródło:

[1] Tracz Katarzyna "Pierwsza polska łódź latająca!". Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 11/2001.

blog comments powered by Disqus