Manor Sp. z o.o.

Na początku lat 1990- tych mgr inż. Wojciech Mądry wraz z bratem Markiem założyli w Płochocinie firmę Manor Sp. z o.o., w celu zrealizowania projektu rodziny jedno­silnikowych, bardzo lekkich samolo­tów wykonanych z kompozytów po­limerowych. Zespół konstrukcyjny inż. Mą­dry skompletował w oparciu o swo­ich współpracowników z Instytutu Lotnictwa, której to pracowni był kierownikiem: inżynierowie Paweł Sembrat, Marek Macierzanka, póź­niej do zespołu dołączył Piotr Abraszek. Swoje konstrukcje zespół po­stanowił oznaczać skrótem SBM.

Pierwszym samolotem progra­mu SBM był jednomiejscowy SBM-01- demonstrator technolo­gii. Kolejnym etapem projektu był dolnopłat w układzie miejsc tandem, oznaczony SBM-02. W ślad za nim uruchomiono projekty SBM-03- dwumiejscowy dolnopłat z miejsca­mi obok siebie oraz SBM-04- dwu­miejscowy górnopłat z miejscami obok siebie.

W 1992 r. spółka Manor została partnerem firmy Bombar­dier Rotax, co zaowocowało powstaniem spółki Faston- przedstawiciela Rotaxa w Polsce. Wpływy z serwisowania silników Rotax nie pokrywały jed­nak wydatków na prace rozwojowe. Dlatego w 1997 r., całość przedsięwzięcia wraz ze spółką Faston wyku­piła firma E&K Sp. z o.o z Lublina.

Konstrukcje:
SBM-01/ SBM-02/ SBM-03 "Kos 2"/ SBM-04, 1998, ultralekki samolot sportowy.

Źródło:

[1] Krawcewicz K., Mądry W. "Skąd przybywa i dokąd leci Kos?". Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 8/2001.
blog comments powered by Disqus