Margański samolot "rekreacyjny", II połowa lat 1990- tych

Koncepcja samolotu przeznaczonego do wykonywania lotów widokowo- rekreacyjnych. Polska.
Koncepcja samolotu ”rekreacyjnego” opracowana przez mgr inż. Edwarda Margańskiego w latach 1990- tych. (Źródło: Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 1/1999).

W II połowie lat 1990- tych mgr inż. Edward Margański opracował koncepcję samolotu przeznaczonego specjalnie do wykonywania komercyjnych lotów widokowo- rekreacyjnych.

Po prze­analizowanie potrzeb rynku, najnowszych osią­gnięć technologii, konstrukcji, metod wytwarzania, a potem metod użytkowania takiego specjalistycz­nego samolotu przedstawił wstępną propozycję:
- samolot miał zabierać 6 pasażerów- niezwykle istotne było, aby każde z miejsc pasażerskich było równorzędne i ewentualna różnica dotyczyć może tylko tego, czy pasażer preferuje widoki z lewej strony tra­sy przelotu czy z prawej. Załoga- 1 osoba (pilot),
- samolot miał posiadać niską prędkość przelotową 100- 110 km/h i latać najczę­ściej na wysokości 100- 300 m,
- umiarkowana prędkość pozwalała na zastosowanie stosunkowo słabego napędu, a więc dużej ekonomii użytkowania. Do napędu miały być zastosowane dwa silniki Rotax 914 o mocy 85 kW (115 KM) każdy. Dwa silniki zapewniały duży stopień bezpieczeństwa, ponieważ miał to być praktycznie sa­molot pasażerski oraz zmniejszenie hałasu, gdyż rozłożenie mocy na dwa śmigła służy jego ograniczeniu. Napęd dwusilnikowy pozwalał również na rozszerzenia możliwości bezpiecznego korzystania z krótkich, doraźnie przygotowanych lą­dowisk (nadmiar mocy do startu, możliwość kontynuowania startu przy awarii jednego silnika),
- samolot miał mieć możliwości oferowania lotów rekreacyjnych również w nocy.

Samolot został zaprojektowany w układzie górnopłata (parasol) z blisko sie­bie położonymi silnikami, a więc bezpieczny przy awarii jednego z silnika oraz zapewniający możliwie najlepszy widok z miejsc pasażerskich.
Podwozie stałe z dużymi koła­mi i dużym skokiem amortyzacji.
Struktura kompozytowa, a więc łatwa w opracowaniu i produkcji oraz, co ważniejsze, praktycznie o nieograniczonej żywotności na­wet przy przechowywaniu poza hangarem.
Część struktury (kadłub, kesony skrzydeł, usterzeń, zastrzały, golenie podwozia) o kon­strukcji skorupowej lub półskorupowej, reszta konstrukcji kratownicowa pokryta nowoczesny­mi tkaninami termokurczliwymi lub folią.
Konstrukcja kadłuba wykonana tak, że każde z praktycznie identycznych miejsc pasa­żerskich ma swoje drzwi (automatycznie bloko­wane na czas lotu) z dużymi wypukłymi dla po­prawy widoczności oknami.

Samolot miał być zbudowany wg. przepisów FAR 23, z dodatkowymi wymaga­niami wziętymi z przepisów budowy dużych sa­molotów pasażerskich.

Pomysł na samolot "rekreacyjny" został przedstawiony w miesięczniku Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 1/1999.

Galeria

  • Koncepcja samolotu ”rekreacyjnego”, rysunek w rzutach. (Źródło: Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 1/1999).

Źródło:

[1] Margański E. "Rekreacja- szansa na biznes". Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 1/1999.

blog comments powered by Disqus