Buda-Dalszewski Birdman WT-11 "Chinook Plus 2", 1997

Ultralekki samolot sportowy. USA / Polska.
Samolot Birdman WT-11 ”Chinook Plus 2” zbudowany przez Roberta Budę oraz Krzysztofa Dalszewskiego. Zlot Mikrolotów im Adama Perza i Jerzego Wrony, 1998 r. (Źródło: Aleksander Dobrzański via Damian Lis).

W połowie lat 1990- tych Robert Buda oraz Krzysztof Dalszewski postanowili zbudować samolot ultralekki Birdman WT-11 ”Chinook Plus 2”. Po­czątkowo, jak większość wówczas konstrukto­rów amatorów w Polsce, usiłowali kupić plany tej konstrukcji i dalej radzić sobie sa­memu. Jednak stanowisko producenta w tej sprawie było nieprzejednane. Musieli ze­brać 8 000 dolarów i zakupić przynajmniej najbardziej pod­stawowy zestaw do samodzielnego monta­żu. Producent wy­słał zestaw z Kanady za pośrednictwem linii British Airways. Przesyłka, która miała być dostarczona do Warszawy w ciągu 7 dni, wędrowała trzy tygodnie. Stan pie­czołowicie opakowanego zestawu był opła­kany. Na szczęście zestaw nie został uszkodzony.

Budowę samolotu zgłoszono w IKCSP. Inspektorzy nadzoru- dr inż. Włodzimierz Fiks i mgr inż. Bogusław Długosz- z dużą życzliwością odnieśli się do naszego przedsięwzięcia i przez cały czas budowy służyli pomocą. Złożenie konstrukcji zajęło 5 miesięcy codziennej pracy i często nieprzespanych nocy. Jako napęd zastosowano silnik Rotax 503. Taki zespół napędowy nie zapewniał wprawdzie maksymalnych osiągów samolotu, ale był przede wszystkim tani w zakupie. Po zabudowaniu silnika ze śmigłem oraz przyrządów samolot był gotowy do oblotu.

Skutkiem braku polskich przepisów doty­czących samolotów ultralekkich, jedyną możliwą formą zarejestrowania samolotu by­ła kategoria Experimental. Należało opra­cować szereg dokumentów niezbędnych do tego celu. Spełnienie wszystkich wymagań wiązało się z koniecznością wielokrotnych konsultacji z IKCSP. Sprawy formalne, wraz z przeprowadzeniem prób w locie zaję­ły ponad rok czasu.

Oblot samolotu WT-11 ”Chinook Plus 2” nastąpił 12.08.1997 r., próby się skoń­czyły na wiosnę 1998 r. Samolot otrzymał znaki SP-FNP. Po raz pierwszy został pokazany publicznie na Zlocie w Ło­sosinie 18.07.1998 r. Na IV Zlocie w Stalowej Woli (7.08.1998 r.), budowniczowie samolotu zajęli I miejsce w konkursie na konstrukcję. Następnie samolot był prezentowany podczas Zlotu w Piotrkowie Trybunalskim (21- 23.08.1998 r.).

"Chinook Plus 2" to samolot o prostej i bez­piecznej konstrukcji, bardzo tani w eksploata­cji i obsłudze. Samolot charakteryzuje się bardzo ła­twym pilotażem, a przeciągnięty przechodzi w łagodne, stateczne przepadanie.

Dane techniczne WT-11 ”Chinook Plus 2”, silnik Rotax 503 (wg [1]):
Rozpiętość- 9,76 m, długość- 5,39 m, powierzchnia nośna- 14,35 m2.
Masa własna- 176 kg, masa startowa- 410 kg.
Prędkość dopuszczalna- 185 km/h, prędkość max- 145 km/h, prędkość przelotowa- 120 km/h, prędkość przeciągnięcia- 56 km/h, prędkość przeciągnięcia z klapami- 52 km/h, wznoszenie- 5 m/s, doskonałość- 10.

Galeria

  • Samolot Birdman WT-11 ”Chinook Plus 2” (SP-FNP), prezentowany podczas Zlotu w Piotrkowie Trybunalskim (21- 23.08.1998 r.). (Źródło: Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 10/1998).
  • Samolot Birdman WT-11 ”Chinook Plus 2” (SP-FNP) w locie. Zlot w Piotrkowie Trybunalskim (21- 23.08.1998 r.). (Źródło: Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 10/1998).
  • Samolot Birdman WT-11 ”Chinook Plus 2” (SP-FNP)- widok zespołu napędowego. Zlot w Piotrkowie Trybunalskim (21- 23.08.1998 r.). (Źródło: Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 11/1998).

Źródło:

[1]  Buda R., Dalszewski K. "Mamy Chi­nooka". Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 10/1998.
[2] Lipiński T. "Czego to ludzie nie wymyślą. Piotrków ‘98". Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 11/1998.

blog comments powered by Disqus