Technoavia SM-92 "Finist" / SMG-92 "Turbo Finist", 1993

Samolot wielozadaniowy. ZSRR / Rosja.
Samolot wielozadaniowy Technoavia SMG-92 ”Turbo Finist” na węgierskich znakach HA-YDK użytkowany był w Aeroklubie Ostrowskim. (Źródło: "Pyrlandia Boogie").

W Polsce.

Od wiosny 2004 r. samolot Technoavia SMG-92 "Turbo Finist" na węgierskich znakach HA-YDK użytkowany był w Aeroklubie Ostrowskim do obsługi skoków spadochronowych.  Turbośmigło­wa maszyna zabiera jednorazowo 10 skoczków, a wywiezienie ich na wy­sokość 4000 m i powrót po następną grupę, od startu do lądowania, zaj­muje zaledwie 20 minut! W ten spo­sób w ciągu sezonu jeden samolot może obsłużyć nawet 5000 skoków. Wiosną 2005 r. w samolocie zostało uszkodzone pod­wozia przy lądowaniu (niezamierzo­ne włączenie rewersu podczas lądo­wania na wysokości 3 m nad ziemią). Powrócił do służby w sierpniu 2005 r.

Źródło:

[1] (ms) "Skok co dwie minuty". Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 12/2005.

blog comments powered by Disqus