PZL M samolot wielozadaniowy z napę­dem turbinowym, 1980- 1981

Projekt samolotu rolniczo- gospodarczego. Polska.
Projekt samolotu wielozadaniowego z napędem turbinowym opracowany w WSK PZL Mielec. (Źródło: Technika Lotnicza i Astronautyczna nr 2/1984).
Ok. 1980 r. WSK PZL Mielec zgłosiła do opaten­towania samolot wielozadaniowy z napę­dem turbinowym, zwłaszcza rolniczo- gospodarczy lub rolniczy (wynalazca Stanisław Jachyra). Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco­wania układu i konstrukcji samolotu, tur­binowego o małym wysunięciu do przodu przedniego członu kadłuba łącznie z ca­łym zespołem napędowym i zwiększonej funkcjonalności układu całego samolotu.

Samolot odznacza się tym, że ma w przednim członie kadłuba 2, w jego dol­nym przedziale, turbinowy zespół napędo­wy 3, nad nim kabinę załogi 1 oraz zbior­nik z chemikaliami 4 lub komorę ładun­kową 5, za ww. członem kadłuba 2.

Skrót opisu patentowego wynalazku, chronionego dwoma zastrzeżeniami, opubli­kowano w BUP nr 17/1981 r., w klasie B64C, pod nr P.227220T.

Źródło:

[1] "Polskie patenty lotnicze". Technika Lotnicza i Astronautyczna nr 2/1984.

blog comments powered by Disqus