Z-78, ok. 1978

Lotnia. Polska.

Lotnia doświadczalna Z-78 została zaprojektowana przez Jerzego Wolfa.

Brak bliższych informacji.

blog comments powered by Disqus