Boeing OC-135 "Open Skies", 1993

Samolot rozpoznawczy realizujący misje w ramach traktatu Open Skies. USA.
Samolot rozpoznawczy Boeing OC-135B ”Open Skies” przeznaczony do wykonywania misji obserwacyjnych w ramach ”Traktatu o otwartych przestwo¬rzach” (Treaty on Open Skies). (Źródło: U.S. Air Force).

W dniu 24.03.1992 r. w Helsinkach został podpisany przez 27 państw Traktat o otwartych przestwo­rzach (Treaty on Open Skies). Zakłada on udostęp­nienie przestrzeni powietrznej państw dla weryfiku­jących lotów przeprowadzanych przez nieuzbrojone samoloty zwiadowcze.

W celu wykonywania posta­nowień traktatu Siły Powietrzne Stanów Zjednoczo­nych wydzieliły 3 samoloty typu Boeing WC-135B, które zmodyfikowano do standardu OC-135B. Modyfikację przeprowadziło cen­trum systemów aeronautycznych podlegające pod 4950. Skrzydło Testowe w bazie Wright- Patterson AFB w Ohio Pierwszy OC-135B został oddany do służby w październiku 1993 r. Ostatecz­nie dwa OC-135B zachowano w służbie, natomiast pierwszy OC-135B w 1997 r. przesunięto w zdatny do lotu stan magazynowy w bazie Davis- Monthan AFB w Arizonie. Obydwa OC-135B wyposażone są w stare silniki TF33-P-5.

Jeden samolot WC-135B został zmodernizowany do wersji TC-135B, przeznaczony do celów treningowych załóg OC-135B.

W Polsce.

W ramach Traktatu o otwartych przestwo­rzach w połowie maja 1997 r. w Polsce przebywała grupa żołnierzy US Air Force, którzy z pokładu samolotu Boeing OC-135B dokonali inspekcji z powietrza wybranych polskich obiektów wojskowych. Lot nad Polską, odbyty 15 maja, liczył łącznie 1400 km, bo na tyle pozwala traktat w przypadku polskiej przestrzeni powietrznej, i zamknął się w czworokącie miast Warszawa-Poznań-Szczecin-Gdańsk i powrót do Warszawy. Na pokładzie samolotu oprócz załogi złożonej z 21 żołnierzy amerykańskich (załoga maszyny i obsługa wyposażenia rozpoznawczego) znalazło się 11 polskich oficerów nadzorujących prawidłowość trasy lotu i sposobu zbierania danych.

Wcześniej na tym samym egzemplarzu OC-135B, należącym do 55 Eskadry Lotniczej, polscy oficerowie odbyli podobny lot nad Stanami Zjednoczonymi.

Wyposażenie OC-135B.
Samoloty w tylnej części kadłuba mają zain­stalowane trzy lotnicze aparaty fotograficzne typu KS-87E. Jeden z nich jest skierowany pionowo w dół. a dwa pod kątem. Służą do wykonywania zdjęć z małych wysokości- ok. 1000 m. Czwarty aparat- KA-91C ma możliwość wykonywania zdjęć panoramicznych. Jest używany na dużych wyso­kościach lotu- ok. 10 000 m.
Do precyzyjnego opisywania każdej wykonywanej klatki służy zinte­growany system rejestracji danych IDARMS (Integrated Data Annotation and Recording System). Rejestruje on m.in. dokładną wysokość, czas, pozy­cję geograficzną oraz przechył samolotu w chwili wykonywania zdjęcia. IDARMS dodatkowo reje­struje każde zdjęcie w cyfrowej bazie danych.
Do obsługi systemu służy stanowisko wyposażone w dwa kolorowe, 12- calowe monitory oraz klawiaturę. Do odpowiedniego przechowywania klisz fotograficznych służy siedem komercyjnych chło­dziarek typu Norcoid Tek II. Mogą one zmagazy­nować do 12 000 m kliszy. Po wykonanych lotach chłodziarki wraz z filmami można wymontować z samolotu i dalej transportować.
Ponieważ podczas lotów zwiadowczych samoloty nie mogą korzystać z żadnych naziemnych pomocy nawigacyjnych wyposażono je we własne precy­zyjne systemy. Należą do nich: zintegrowany sys­tem nawigacji inercyjnej i satelitarnej (INS/GPS) typu Litton 92, komputer pokazujący rzeczywistą prędkość lotu (TAS) oraz wysokościomierz radio­lokacyjny. Ze wskazań tych urządzeń korzysta sys­tem IDARMS podczas rejestracji zdjęć. Dodatkowo w kokpitach samolotów jest zainstalowany wysokościomierz metryczny.
Obydwa OC-135B przeszły też program modernizacji Błock 40.5 Pacer Crag, po to aby ich urządzenia nawigacyjne były zgodne z wymogami standardu globalnego ruchu lotniczego GATM (Global Air- Traffic Management).
Załoga składa się 2 pilotów, 2 nawi­gatorów kilkunastu osób personelu technicz­nego i obserwatorów. Każdy OC-135B posiada ok. 30 miejsc siedzących.

Dane techniczne OC-135B (wg [1]):
Rozpiętość- 40 m, długość- 41 m, wysokość- 13 m.
Prędkość- ok. 850 km/h, zasięg- 6500 km.

Galeria

  • Samolot rozpoznawczy Boeing OC-135B ”Open Skies” na lotnisku Okęcie, maj 1997 r. (Źródło: Nowa Technika Wojskowa nr 6/1997).

Źródło:

[1] ”Otwarte Niebo nad Polską”. Nowa Technika Wojskowa nr 6/1997.
[2] Henski P. "Samoloty rozpoznawcze 55. Skrzydła Sit Powietrznych Stanów Zjednoczonych". Lotnictwo Aviation International nr 7/2018.

blog comments powered by Disqus