Lebied L-18, 1917

Samolot rozpoznawczy. Rosja.

W styczniu 1917 r. w firmie Towarzystwo Akcyjne Żeglugi Powietrznej W. A. Lebiediew przygotowany został projekt dwumiejscowego samolotu rozpoznawczego Lebied L-18. Stanowił on dalszy rozwój samolotu Lebied L-12. Do napędu miał być zastosowany silnik Fiat o mocy 169 kW (230 KM).

W. A. Lebiediew proponował Departamentowi Wojny budowę 300 samolotów, który jednak nie wyraził zainteresowania. Nie zbudowano ani jednego egzemplarza.

W Polsce.

Współkonstruktorem samolotu Lebied L-18 był Polak, kierownik biura konstrukcyjnego, Leopold Szkulnik.

 

Źródło:

[1] Januszewski S. ”Witold Jarkowski. Inżynier aeronauta- pionier lotnictwa”. Politechnika Wrocławska. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2006.
[2] Szawrow W. B. "Istorija konstrukcij samolotow w SSSR do 1938 g.". Maszinostrojenije, Moskwa 1969.

blog comments powered by Disqus