Czarniakowski Adam Łada

Dr Adam Łada Czarniakowski był wynalazcą, który interesował się tech­niką lotniczą. W 1896 r. opatentował we Francji pompę hydrau­liczną, w 1898 r.- instrument muzyczny.

Również we Francji opraco­wał projekty urządzenia napędowego aerostatu w postaci śmigła obudowanego- wentylatora nośnego pracującego w płaszczyźnie poziomej, śmigła pneumatycznego oraz aparatu typu ornitoptera. Ich rozwiązania techniczne stanowiły przedmiot patentów francuskich uzyskanych przezeń w latach 1898- 1899. Wcześniej, 27.10.1896 r. zgłosił we Francji wniosek o opatentowanie pomysłu ze­społu urządzeń zwanych "Spacer powietrzny statkiem w polu magnetycznym".

Konstrukcje:
Czarniakowski "Spacer powietrzny statkiem w polu magnetycznym", 1896- 1897, projekt pionierskiego aparatu latającego.
Czarniakowski ornitopter
, 1898- 1899, projekt ornitoptera pionierskiego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Latające jachty". Lotnictwo Aviation International nr 8/1991.

blog comments powered by Disqus