Motolotnia-75, 1975

Motolotnia. Szwecja/Polska.

Na początku lat 1970- tych Jerzy Kołecki, mieszkający w Sztokholmie, zainteresował się lotniarstwem. Latanie na lotni dawało mu wiele satysfakcji. Ale możli­wości lotów w Sztokholmie, na terenie płaskim, okazały się bardzo ogra­niczone. Postanowił więc urze­czywistnić swe zamierzenia: uzupeł­nić lotnię silnikiem i wznieść się z terenu płaskiego w powietrze, wy­konać lot i wylądować w określo­nym miejscu.

Przeanali­zował wiele miejsc umieszczenia silnika na miękkopłacie. Okazało się, że każde ma swoje wady. Jak zwykle przy tego rodzaju analizach, najmniej uwagi przykłada się do umieszczenia silnika na plecach pi­lota, co okazało się rozwiązaniem najlepszym. Silnik mógł być usytu­owany dokładnie w środku ciężkości całego układu: pilot- lotnia, co zna­cznie ułatwiało sterowanie.

Jerzy Kołecki rozpoczął w grudniu 1975 r. próby lotów Motolotni-75 (Kołecki nazwą swą konstrukcję po polsku), miękkopłata deltopodobnego z silnikiem i śmigłem otunelowanym.

Dalszym rozwojem konstrukcji były motolotnie: Motolotnia-77/80 ”Kormoran” i Motolotnia-79/80 ”Orzeł Biały”.

Konstrukcja:

Silnik- o pojemności 225 cm3. Śmigło otunelowane.

Źródło:

[1] Wojciechowski J. ”Ultralekkie szybowce i samoloty”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1986.
[2] Malinowski T. "Polak konstruktorem motolotni". Skrzydlata Polska nr 28/1978.
blog comments powered by Disqus