Pomagalski samolot, 1919

Projekt samolotu pionierskiego. Polska.
Antoni Pomagalski zamieszkały w Asnieres we Francji opracował projekt samolotu wyposażanego w ratowniczy system spadochronowy. Swój pomysł opatentował w Belgii składając tam 6.01.1919 r. odpowiedni wniosek. W piśmie udzielającym pełnomocnictwo rzecznikowi patentowemu w Brukseli podkreślał swą narodowość polską.

W patencie Nr 263577 znajdujemy opis i zasady działania jego spadochronu.

Kadłub samolotu złożony z dwu lub większej liczby teleskopowych elemen­tów niesie w przedniej części zespół napędowo- śmigłowy. Dwie osłony rurowe­go kadłuba (przednia o pokryciu sztyw­nym i tylna kryta płótnem) zamocowane są przegubowo na osi w pobliżu środka ciężkości. Wychylane być mogą o 90 stopni tworząc powierzchnie spadochro­nowe sprowadzające samolot na ziemię. Rozpostarcie tego spadochronu następuje automatycznie z chwilą, gdy płatowiec zostanie wprowadzony w lot nurkowy. Mechanizm uruchamiany jest wahadłem, które przez dźwignie zwalnia blokady powierzchni spadochronowych, które w normalnym locie ściśle przylegają do kadłuba (mogą być one uruchomione też przez pilota- ręcznie). Gdy samolot za­czyna nurkować, a powierzchnie spa­dochronowe rozwijają się, następuje roz­sunięcie teleskopowych elementów kad­łuba i jego wydłużenie. Część niosąca sil­nik i śmigło wysunięta zostaje do przodu. To przesunięcie środka ciężkości układu w dół stabilizować ma opadanie samolotu na spadochronie.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Spadochrony". Lotnictwo Aviation International nr 6/1991.
blog comments powered by Disqus