Turka samolot, 1910- 1913

Projekt samolotu pionierskiego. Polska.
W dniu 24.04.1910 r. Wacław Turka, urzęd­nik Wojskowego Wydziału Medycznego w Krakowie przedstawił w austro- węgierskim Urzędzie Patentowym wniosek o objęcie ochroną patentową rozwiązania "powierzchni nośnej samolotu typu spa­dochronu". 15.03.1913 r. uzyskał tam patent Nr 60574. W 1913 swój pomysł opatentował także we Francji i Anglii.

W miejsce klasycznego płata nośnego samolotu proponował on stosowanie płata- spadochronu o zmiennym stopniu wysklepienia, obrysu i powierzchni.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Spadochrony". Lotnictwo Aviation International nr 6/1991.

blog comments powered by Disqus