Mielczarek (Miel­carek) Władysław S.

Władysław S. Mielczarek (Miel­carek) był Amerykaninem polskiego pochodzenia, zamieszkały w St. Louis (Missouri). Wiadomo o nim, że wykonywał zawód modelarza, a jednym ze świadków dokumentu patentowego był Stanisław Filipiak- także emigrant z Polski.

W 1907 r. zgłosił w amerykańskim urzę­dzie patentowym pomysł sterowca hybrydowego. Patent Nr 865415 wydano mu 10.09.1907 r.

Konstrukcje:
Mielczarek "Air Ship", 1907, projekt pionierskiego sterowca hybrydowego (statodyna).

Źródło:

[1] Januszewski S. "Statodyny przełomu stuleci". Lotnictwo Aviation International nr 5/1991.

blog comments powered by Disqus