Ożegowski Andrzej

Andrzej Ożegowski urodził się w 1851 r. w Ostrowie Wlkp. Tam też powrócił po uzyskaniu tytułu doktora nauk medycznych na uniwersytecie w Greiswaldzie.

Znany jest jako autor pracy o kwa­draturze koła, gdzie podchodzi do rozwiązania tego zagadnienia z pozycji dyletanta. Pozostawił po sobie także kilka pomysłów wynalazczych opatentowanych w Niemczech i w Austrii - wśród nich cztery odnoszące do techniki żeglugi powietrznej.

Konstrukcje:
Ożegowski- statodyna, 1893- 1901, projekt sterowca hybrydowego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Statodyny przełomu stuleci". Lotnictwo Aviation International nr 5/1991.

blog comments powered by Disqus