Kołecki Jerzy

Inż. Jerzy Kołecki od najmłodszych lat inte­resował się lotnictwem, a szczegól­nie techniką lotniczą. Studiował na Wydziale Lotniczym Politechniki Warszawskiej. Dyplom inżyniera konstrukcji lotniczych uzyskał na Politechnice w Sztokholmie. W latach 1970- tych pracował jako konstruktor śmig­łowców w stolicy Szwecji.

Na początku lat 1970- tych zainteresował się lotniarstwem. Latanie na lotni dawało mu wiele satysfakcji. Ale możli­wości lotów w terenie płas­kim okazały się bardzo ogra­niczone. Do takich właśnie należy Sztokholm. Postanowił więc urze­czywistnić swe zamierzenia: uzupeł­nić lotnię silnikiem i wznieść się z terenu płaskiego w powietrze, wy­konać lot i wylądować w określo­nym miejscu, a więc tam gdzie ze­chce. W grudniu 1975 r. rozpoczął próby lotów na Motolotni-75. W 1977 r. powstała Motolotnia-77 ”Kormoran”, na której wykonał wreszcie upragniony dłuższy lot. W lutym 1980 r. zbudował kolejną konstrukcję- Motolotnia-79 ”Orzeł Biały”. W 1982 r. konstruktor opracował i zbudował uniwersalny zespół napędowy do motolotni.

Informacje o próbach i rozwiązaniach technicznych Kołeckiego szybko dotarły do Polski. Stały się źródłem inspiracji prac Tadeusza Dobrocińskiego, który zbudował napęd plecakowy, możliwy do zastosowania w lotni.

Konstrukcje:
Motolotnia-75;, 1975, motolotnia.
Motolotnia-77 ”Kormoran”, 1977, motolotnia.
Motolotnia-79 ”Orzeł Biały”, 1980, motolotnia.
Kołecki-zespół napędowy motolotni, 1982, motolotnia.

Źródło:

[1] Wojciechowski J. ”Ultralekkie szybowce i samoloty”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1986.
[2] Ginter B. ”Lotnictwo amatorskie na Dolnym Śląsku”. ”Lotnictwo stulecie przemiany”. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2003.
[3] Malinowski T. "Polak konstruktorem motolotni". Skrzydlata Polska nr 28/1978.
blog comments powered by Disqus