Droziński- pojazd powietrzny wodno- lądowy, 1915

Projekt wodno- lądowego pojazdu powietrznego. Polska.
Patent nr 1141894 Bronisława Drozińskiego (USA). Rzut z góry na układ pojazdu powietrznego, wodno- lądowego z 22.06.1915 r. (Źródło: Lotnictwo Aviation International nr 3/1991).

Bronisław Droziński, zamieszkały w Scranton w sta­nie Pensylwania, opatentował w 1915 r. w USA "Pojazd powietrzny wodno- lądowy". Uwagę wynalazcy sku­piało rozwiązanie połączeń mechaniz­mów ruchu pojazdu oraz jego transforma­cja z pojazdu powietrznego na lądowy bądź wodno- lądowy, kierował się przy tym chęcią stworzenia pojazdu uniwersalnego.

Miał to być miękkopłat charak­teryzujący się łatwością montażu i de­montażu płata oraz usterzenia, przystoso­wany do startów z ziemi i z wody oraz do ruchu po lądzie. Złożony był z kadłuba konstrukcji szkieletowej, płata nośnego, usterzenia ogonowego oraz zespołu napędowego i podwozia. Podwozie główne, jednoosiowe, dwukołowe o napędzie zespolonym z silnikiem śmigła ciągnącego umożliwia (po złożeniu płata nośnego i usterzenia) przekształcenie statku po­wietrznego w pojazd lądowy typu samo­chodu o napędzie kołowym lub kołowo- śmigłowym (oś podwozia głównego stanowi też oparcie dla pływaka umożliwiającego wodowanie statku powietrzne­go). Kierowanie ruchem pojazdu na ziemi umożliwia jednokołowe podwozie przędnie, z kołem osadzonym przegubowo w widelcu.

Kadłub mieści przedział towarowy lub pasażerski, kabinę pilota oraz maszynow­nię. Na osi podwozia głównego osadzono koło pasowe, na które odpowiednią transmisją (przez sprzęgło) jest przekazy­wany napęd z silnika. Z silnika tego (przez przekładnię i koła pasowe oraz sprzęgło) napęd jest przekazywany także na śmigło ciągnące usytuowane w osi kadłuba z przodu. Dwudzielny płat nośny jest mocowany zawiasowo do konstrukcji kadłuba na przednim dźwigarze i można go składać wzdłuż boków kadłuba po zwolnieniu liny (usztywniającej dźwigar i zawiasowo łączone z nim na noskach żebra), a biegnącej po linii łączącej kad­łub z linią spływu płata do jego końców­ki, dalej zaś do kadłuba w jego przedniej partii. Zwalniając tę linę płat jest składa­ny w harmonię. Usterzenie ogonowe jest łączone z kadłubem obrotowo na przegu­bie. Ma ono podobną konstrukcję jak płat nośny, analogicznie jest też składa­ne.

Nie podjęto próby realizacji tego projektu.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pojazdy przekształcalne". Lotnictwo Aviation International nr 3/1991.

blog comments powered by Disqus