Kurczyński- urządzenie służące jako maszyna latająca, pojazd lądowy i pływający, 1913

Projekt mięśniolotu- urządzenia służącego jako maszyna latająca, pojazd lądowy i pływający. Polska.

W 1913 r. Włodzimierz Kurczyński, ku­piec z Warszawy, uzyskał patent francu­ski Nr 462243 na "rower uniwersalny". Miała to być "awietka" przystosowana do poruszania się w powietrzu, na wodzie i lądzie. Na ramie rowerowej osadzony był płat. Obręcze kół rowerowych obie­gał pas, na którym umieszczono szereg łopatek uchylających się z chwilą, gdy osiągały linię łączącą od dołu okręgi kół. Działają one jak koło napędowe statku na wodzie lub w powietrzu.

W 1914 r. Kurczyński uzyskał patent bel­gijski Nr 267037 na "urządzenie służące równocześnie jako maszyna latająca, po­jazd lądowy i pływający". Układ napędo­wy na wodzie stanowi koło łopatkowe. Łopatki mogą też być mocowane na pa­sie bez końca przechodzącym przez dwa bębny. Zarówno w jednym, jak i w dru­gim przypadku pracują w odpowiedniej obudowie. Z wałami bębnów są łączone śmigła ciągnące, umożliwiające napęd pojazdu w powietrzu. Do ruchu po ziemi służy dwukołowe podwozie tylne oraz bębny kół łopatkowych (ze zdemontowa­nymi łopatkami lub pasem łopatkowym) usytuowane tak, iż wystają poniżej dolnej krawędzi pływaków. Można również sto­sować niezależne podwozia przednie i tylne, kołowe o napędzie z centralnie umieszczonego w pojeździe silnika przez transmisję pasową. Rozwiązania technicz­ne płata nośnego są tutaj analogiczne jak we wcześniejszym patencie francu­skim, z tym że tam układ pojazdu po­wietrzno- wodno- lądowego związano z konstrukcją konwencjonalnego roweru.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pojazdy przekształcalne". Lotnictwo Aviation International nr 3/1991.

blog comments powered by Disqus