Samorski- projekt statku powietrznego (sterowca), 1901

Projekt statku powietrznego- sterowca o szczególnej konstrukcj. Polska.

W 1901 r. Piotr Samorski, zamieszkały w Chicago, przedstawił pomysł "statku powietrznego"- sterowca o szczególnej konstrukcji, umożliwiającego zarówno że­glugę powietrzną, jak i wodną.

Uzyskał na niego w USA patent wynalazczy Nr 701510. Nie podjęto próby realizacji tego projektu.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pojazdy przekształcalne". Lotnictwo Aviation International nr 3/1991.

blog comments powered by Disqus