Kolaski (Kolousek) samolot, 1910

Projekt samolotu pionierskiego. Polska.

W 1910 r. Stanisław Kolaski (Kolousek lub Koluski) wykonał model latający samolotu w skali 1:4. Sądząc po jego wielkości mógł być oparty na własnym projekcie i stanowić model doświadczalny samolotu, który Ko­lousek zamierzał zrealizować.

Model prezentował samolot w układzie normalnym, dwupłat konstrukcji drewnianej. Zaopatrzony był w silnik spalinowy o mocy 1,5 KM, uruchamiany przy pomocy baterii elektrycznej. Stanowił on jedyny element wykonany nie przez konstruktora lecz zakupiony. Silnik napę­dzał dwułopatowe śmigło ciągnące, umieszczone centralnie, w osi kadłuba.

Model eksponowany był na Stałej Wystawie Przemysłowej w Domu Technika w Krakowie. Podjęto z nim eksperymenty w powie­trzu. Próby w locie dały wyniki pozytywne. Po roz­biegu na długości 20- 30 m model, z obciążeniem woreczkiem piasku, odpowiadającym ciężarowi pilo­ta, startował z ziemi i wznosił się na wysokość 3- 4 m; przelatywał w powietrzu odległości rzędu 60 m i pra­widłowo lądował. Od 9.09. do 15.10.1910 r. ekspono­wany był na I Wystawie Awiatycznej we Lwowie.

Konstruktor modelu nie zdołał zrealizować swych planów budowy samolotu.

Źródło:

[1] Elsztein P. ”Modelarstwo lotnicze w Polsce”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1986.
[2] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus