Sulczewski "Moto-Mucha 100", ok. 1991

Motoszybowiec amatorski. Polska.

W pierwszej połowie 1991 r. samolotowy mistrz świata w lataniu precyzyjnym Włodzi­mierz Skalik uczestniczył w spotkaniu z seniorami lotnictwa, skupionymi w Aeroklubie Częstochowskim.

Drugim tematem spotkania było przedstawienie amatorskiej konstrukcji motoszybowca, do którego wykorzystano szybowiec SZD-12 "Mucha 100", opra­cowany przez Władysława Sulczewskiego.

Źródło:

[1] "Sport - Aerokluby". Skrzydlata Polska nr 7-8/1991.

blog comments powered by Disqus