Warsztaty Szybowcowe Antoniego Kocjana

Reklama prasowa Warsztatów Szybowcowych. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 10/1934).

W 1931 r. w Warsztatach Sekcji Lotniczej KMSPW na Okęciu w Warszawie powstały pierwsze egzemplarze szybowców Czajka inż. Antoniego Kocjana oraz szybowiec SG-21 ”Lwów” inż. Szczepana Grzeszczyka. W lecie 1932 r. warsztaty szybowcowe wyodrębniły się od Warsztatów Sekcji Lotniczej, przyjmując nazwę Warsztaty Szybowcowe w Warszawie i stając się spółką kierowaną przez inż. Antoniego Kocjana i inż. Jerzego Wędrychowskiego. Na wiosnę 1933 r. warsztaty przeniosły się na lotnisko mokotowskie.

Warsztaty zatrudniały około 25 pracowników. W kierowaniu warsztatem pomagał Bolesław Kocjan. Warsztaty produkowały szybowce: Czajka (od 1931 r.), Wrona (od 1932 r.), Komar (od 1933 r.), SG-3 (od 1933 r.), Sroka (od 1934 r.), Sokół (od 1935 r.), Mewa (od 1936 r.), Orlik (od 1937 r.) i motoszybowce Bąk (od 1937 r.). W warsztatach tych powstawały prototypy szybowca SG-7 (1937 r.). W największych seriach, po 100 sztuk, były budowane Czajki i Wrony. W ciągu swego istnienia warsztaty wyprodukowały około 360 szybowców.

W latach 1934-1935 studenci Sekcji Lotniczej Politechniki Warszawskiej zbudowali w Warsztatach Szybowcowych doświadczalny motoszybowiec AMA konstrukcji Rościsława Aleksandrowicza, Henryka Malinowskiego i Andrzeja Anczutina.

Przed wybuchem II wojny światowej w Warsztatach Szybowcowych po­wstały projekty rozwojowe szybowców: Komar 2, Sokół 2 i motoszybowca Bąka 3 (w bu­dowie). W projektach na lata 1940-1941 znajdowały się szybowce: rekordowy i akrobacyjny.

W czasie okupacji hitlerowskiej Warsztaty Szybowcowe wytwarzały broń i amunicję oraz służyły za pomieszczenie dla tajnej drukarni.

Konstrukcje:
Czajka, 1931, szybowiec szkolno-przejściowy.
Wrona, 1932, szybowiec szkolny.
Komar, 1933, szybowiec treningowo-wyczynowy.
SG-3, 1933, szybowiec wyczynowy.
Sroka, 1934, szybowiec treningowy.
Sokół, 1935, szybowiec akrobacyjny.
AMA, 1935, motoszybowiec doświadczalny.
Mewa, 1936, szybowiec wyczynowy.
Orlik (Orlik Olimpijski), 1937, szybowiec wyczynowy.
SG-7, 1937, szybowiec wyczynowy.
Bąk, 1937, motoszybowiec wyczynowy.
Kocjan-szybowiec rekordowy, 1939 (1940-1941), projekt szybowca rekordowego.
Kocjan-szybowiec akrobacyjny, 1939 (1940-1941), projekt szybowca akrobacyjnego.

Źródło:

[1] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
[2] Kowalski T. J., Malinowski T. ”Mała encyklopedia lotników polskich”. Tomik 1. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 1983.
blog comments powered by Disqus