Robinson R-66, 2007

Śmigłowiec wielozadaniowy. USA.
Śmigłowiec wielozadaniowy Robinson R-66 w locie. (Źródło: Alec Wilson via ”Wikimedia Commons”).

W Polsce.

W dniu 1.01.2016 r. w polskim rejestrze statków powietrznych znajdowały się 3 śmigłowce Robinson R-66.

Źródło:

[1] Liwiński J. ”Rejestr polskich statków powietrznych 2016”. Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 2/2016.

blog comments powered by Disqus