I-31T, 2015

Samolot doświadczalny. Polska.
Demonstrator samolotu osobowego z napędem turbośmigłowym I-31T. (”Instytut Lotnictwa”).

W 2010 r. w ramach europejskiego programu badawczego ESPOSA (Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft) wybrano samolot PZL I-23 "Manager" jako demonstrator samolotu osobowego z napędem turbośmigłowym. Po przebudowie samolot otrzymał nazwę I-31T. Prace prowadzone były w Instytucie Lotnictwa.

Celem projektu ESPOSA było opracowanie nowych technologii dla małych silników turbinowych do 1000 kW dla potrzeb Lokalnego Transportu Lotniczego (SAT- Small Air Transport), jak również do zastosowań w lotnictwie ogólnym (GA- General Aviation), czy w bezpilotowych aparatach latających (UAS- Unmanned Aerial Systems).

Samolot I-31T otrzymał silnik turbinowy TP-100 produkcji PBS. Pierwszy lot wykonał 11.06.2015 r. Samolot otrzymał znaki rejestracyjne SP-YIL.

Źródło:

[1] Wiśniowski W. "XX lat Programu Samolotów Lekkich I Bezpieczeństwa (PSLIB)". Prace Instytutu Lotnictwa Nr 3(236). Warszawa 2014.
[2] "Pierwszy lot I-31T". Lotnicza Polska.

blog comments powered by Disqus