Danilecki ultralekki samolot sportowy, ok. 1988

Projekt ultralekkiego samolotu sportowego. Polska.
Model samolotu w układzie, zamkniętego skrzydła do jednomiejscowego samolotu ULM. (Źródło: Technika Lotnicza i Astronautyczna nr 10/1988).
Dr inż. Stanisław Danilecki w połowie lat 1980- tych prowadził badania nad układem zamkniętym skrzydła. Opracował wówczas projekty koncepcyjne samolotu przeciwpożarowego i ultralekkiego samolotu sportowego w takim układzie.

Zbudowany przez autora projektu model wolno latający, przewidziany jako model przyszłego samolotu o cechach ULM, zachowywał się w locie bezsilnikowym jak układ z wystarczającym zapasem stateczności. Reagował na podmuchy na torze lotu, tłumił amplitudę wahań podłużnych do połowy w ciągu ok 5- 7 s, był jednak bardzo wrażliwy na zmianę przedniej położenia środka ciężkości.

Źródło:

[1] Danielecki S. "Skrzydło zamknięte- zalety i wady". Technika Lotnicza i Astronautyczna  nr 9 i 10/1988.

blog comments powered by Disqus