Bell 47, 1945

Lekki śmigłowiec wielozadaniowy. USA.
Śmigłowiec wielozadaniowy Bell 47G w locie. (Źródło: Meggar via ”Wikimedia Commons”).

W Polsce.

W 1960 r. inż. mech. pil. Ryszard Witkowski został wydelegowa­ny do Indonezji, gdzie prowa­dził teoretyczne i praktyczne szkolenie pilotów i mechani­ków śmigłowcowych oraz wy­konywał badania śmigłowców w locie. Zapoznał się tam m. in. ze śmigłowcami Bell 47G i Hiller UH-12 "Raven" oraz zebrał cenne doświadczenia z użytkowania śmigłowców w warunkach tropikalnych. Był jednym z trzech pilotów- uczestników ze­społowego śmigłowcowego lo­tu okrężnego wokół Jawy (po­zostali: kpt. Ashadi i kpt. Soewoto).

Źródło:

[1] (j.r.k.) "Mała encyklopedia lotników polskich. Ryszard Witkowski". Skrzydlata Polska nr 11/1965.
blog comments powered by Disqus