Boeing B-52 "Stratofortress", 1952

Samolot bombowy strategiczny. USA.
Samolot bombowy Boeing B-52H ”Stratofortress” podczas testów bomb Joint Direct Attack Munition (JDAM). (Źródło: US Air Force).

W Polsce.

Prof. Gustaw Mokrzycki, jako specjalista ds. stateczności, pierwszy zastosował automatycz­nego pilota do poprawy stateczności i sterowności samolotów i pocisków latających. Został on wypróbowany na naddźwiękowym doświadczalnym bombowcu North American XB-70 "Valkyrie" i samolocie bombowym Boeing B-52 "Stratofortress".

Źródło:

[1] Płoszajski J., Lewandowski R. "Profesor Gustaw Andrzej Mokrzycki (1894-1992)". Aero Technika Lotnicza nr 3/1993.
blog comments powered by Disqus