Romick rakieta z napędem jonowo- elektrycznym, 1959

Projek­t rakiety z napędem jonowo- elektrycznym. Polska.

W 1959 r. Romick opracował projek­t rakiety z napędem jonowo- elektrycznym.

Brak bliższych informacji.

Źródło:

[1] Gomułka B. "Polski projekt rakiety międzyplanetarnej z silnikiem gwiazdowym". Skrzydlata Polska nr 28/1963.
blog comments powered by Disqus