Parasiewicz Maciej

Maciej Parasiewicz za sterownicą świdnickiej motolotni. Wózek z silnikiem Trabant. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 48/1990).

Maciej Parasiewicz, mechanizator rolnic­twa, w latach 1980- tych pracował w Cukrowni Lublin. Zainteresował się wówczas motolotniarstwem.

Prawdopodobnie w II połowie lat 1980- tych zbudował motolotnię własnej konstrukcji.

Konstrukcje:
Parasiewicz motolotnia, koniec lat 1980- tych, motolotnia.

Źródło:

[1] Chwalczyk T. „Motolotnie ze Świdnika”. Skrzydlata Polska nr 16/1990.
blog comments powered by Disqus